24. srpna 2016

Česká Kamenice na starých pohlednicích (Jaroslav Polák)

Na dovolených si kupuji pravidelně jako suvenýr nějakou regionální publikaci. Letošní týden rodinné dovolené jsme strávili v České Kamenici. Tamější turistické infocentrum oplývá nebývalým výběrem hned několika pěkně vyvedených tiskovin. Zvolil jsem z nich krásnou knihu Česká Kamenice na starých pohlednicích.

Byl to dobrý tah. Útlá kniha obsahuje na prvních padesáti stranách stručný popis dějin českých pohlednic a následně vývoj pošty (potažmo i veřejné dopravy, kterou zpočátku zajišťovali poštmistři) v České Kamenici během doby pohlednicové.

Datace nejstarší české pohlednice je sporná, ale snad by měla spadat do r. 1869. Za zlaté období pohlednic pak p. Polák označuje dobu zhruba do r. 1912.

Hlavním lákadlem pak je samozřejmě 134 komentovaných pohlednic, které následují po úvodní textové části.

Böhmisch Kamnitz - 30. léta.

Zaujaly mě kapitoly o dějinách pohlednice. Rakouská pohlednice se vyvinula z korespondenčního lístku. O vynálezu korespondenčního lístku píše p. Polák toto:
Návrh na jeho [tj. korespondenčního lístku] zavedení zazněl již na sklonku roku 1865 na německo-rakouské poštovní konferenci v Karlsruhe. V Německu však návrh neuspěl, bylo mu vytýkáno porušení základního pravidla poštovnictví - listovního tajemství.
V Rakousku se věc vyvíjela jinak. Návrh na vytvoření korespondenčního lístku jako nového poštovního produktu oslovil národohospodáře Dr. Herrmanna. Podrobil nápad ekonomickému rozboru a navrhl jeho zavedení. [...] Rakouská vláda pregnantní zdůvodnění doporučení zvážila a svým výnosem v září 1869 s účinností od 1. října t. r. korespondenční lístek zavedla.
Stejně jako na korespondenčním lístku, zabírala i na pohlednicích celou lícní stranu velká adresa. Samotný vzkaz se psal jen na malé místečko, které bylo za tím účelem ponecháváno u obrázku.

Böhmisch Kamnitz - 1903.
Celkový pohled vč. působivé barokní
Mariánské kaple v pozadí.
Kousek nad ní, v krásné secesní vile,
jsme o dovolené bydleli.

Zmenšení adresy jen na polovinu lícové strany - jak jsme na to zvyklí dodnes - bylo povoleno nejprve v Anglii v r. 1902.
Na požadavek většího prostoru pro sdělení časem reagovaly i poštovní orgány. Po vzoru anglického ministerstva pošt, jež v roce 1902 povolilo rozdělení lícové adresní strany na dvě oddělené části pro adresu a pro text, se zhruba od roku 1904-05 začaly upravovat pohlednice i v zemích Rakousko-Uherska. Od roku následujícího tato úprava platila ve všech zemích Světové poštovní unie. Opatření umožnilo prostor pro obsažnější text a tím ovlivnilo i vzhled a uspořádání obrazové strany. Tak zanikla pohlednice "s dlouhou adresou", ale pro sběratele zůstává jedinečným dokladem, že byla vydána před rokem 1905.
Zaujalo mě též, že staré pohlednice byly svými tvůrci upravovány: aby pohlednice budily zdání, že zobrazené místo je malebné a žije čilým životem, byli do fotografií běžně vkládány obrázky lidí a jejich shluků.

Knihu mohu doporučit každému návštěvníkovi České Kamenice. Takové čtení musí myslím nadchnout každého turistu, který ve městě pobude.


První věta knihy: Celý vývoj lidské společnosti je provázen změnami, někdy pozvolnými, jindy skokovými.

Poslední věta: Pěkný záběr z r. 1909 na Zámecký vrch, v popředí vpravo Měšťanský pivovar, vlevo secesní vily v Máchově ulici.


Databáze knih: 90 % (ze 2 hodnocení)
Goodreads: 100 % (z 1 hodnocení - já:-) )

Žádné komentáře:

Okomentovat