18. srpna 2016

Křížové cesty Šluknovska (Iva Jaburková, Klára Mágrová)

Při rodinné dovolené jsem si v turistické kanceláři v České Kamenici koupil mj. myslím velice stylovou brožurku.Křížové cesty jsou mým oblíbeným turistickým žánrem české krajiny. Proto jsem neváhal a sáhl po tenounké brožurce Křížové cesty Šluknovska.

Brožura představuje 14 křížových cest, které se nacházely ve Šluknovském výběžku, potažmo Šluknovské pahorkatině.

V brožurce se uvádí, že Šluknovsko obsahovalo výjimečné soustředění křížových cest.
Četnost křížových cest ovlivnil vroucí náboženský život obyvatel, blízkost hranice s protestantským Saskem i soupeření o prestižní postavení.
Hlavní cesty byly ve Šluknově a Vilémově, ostatní obce následovaly většinou jejich příkladu.

Dřevěné reliéfy z křížové cesty
ve Starých Křečanech (část I).
Dtto - část II.
Vyhotovil řezbářský mistr z Fulneku.

Dochované křížové cesty jsou dnes památkově chráněny; některé z nich zanikly po válce, občas včetně celé příslušné obce.

Annaberg u Lobendavy

Osobně jsem z nich navštívil (již před několika lety) výstavní křížovou cestu v Jiřetíně pod Jedlovou.

Neuvědomoval jsem si, že do křížové cesty
patří i Getsemanská zahrada. Též
jsem nevěděl, že křížové cesty jsou
orientovány od západu k východu.
Celá brožurka je dvojjazyčná - česko-německá.

Všem přátelům zadumaných sudetských zákoutí mohu publikaci doporučit. Snad jen k mapce oblasti na poslední straně bych měl připomínku: jestli zrovna v tomto případě by se k vyznačení obou stran hranice hodí nejlépe česká a německá vlajka; nebyla by tu stylově lepší spíše zemská hranice, s českým lvem a saskými černo-žlutými proužky? :-)


První věta brožury: Křížové cesty jsou dokladem zbožnosti našich předků, jejich umění zastavit se, naslouchat a přemýšlet.

Poslední věta: Zřejmě měly podobu obrazů malovaných na dřevě a připevněných na sloupky.


Databáze knih: 80 % (z 1 hodnocení - já :-) )
Goodreads: dttoŽádné komentáře:

Okomentovat