27. června 2012

Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 (Karel Půlpán)

Podle mého názoru nejlepší českou knihou mimo beletrii jsou skripta od p. Karla Půlpána Nástin českých a československých hospodářských dĕjin do roku 1990. Doporučil mi je p. Čihák v r. 1993, když se z nich učil na FSV, tak jsem si je tam šel tehdy koupit. Od té doby je všude s sebou tahám a koukám do nich. Jsou hodnĕ špatnĕ slepená a prakticky se rozpadají na listy, a už se nedají moc číst. Potĕšilo mĕ tedy, že jsou celé k dispozici zdarma ke stažení (zde). Nejlepší vĕci jsou prostĕ zadarmo.