31. prosince 2018

Podivná smrt Evropy. Imigrace, identita, islám (Douglas Murray)

P. Murraye znám od té doby, co jsem se letos začal dívat na YouTube; je to britský publicista oblíbený v konzervativních kruzích.

10. prosince 2018

Keltové. Knížata, druidové, galští válečníci - záhadní evropští barbaři (Spiegel Geschichte)

Vloni jsem si nechal od pí učitelky na němčinu přivézt další část dějepisné řady speciálních sešitů magazínu Der Spiegel. Protože Keltů není nikdy dost.