6. června 2021

Kafka - za menšinovou literaturu (Gilles Deleuze, Félix Guattari)

Mám zálibu v malých knížkách, které pojednávají o mých oblíbených autorech, třeba o p. Máchovi nebo p. Kafkovi. K svátku jsem letos dostal jednu takovou.