21. srpna 2011

Eseje (Michel de Montaigne)

O Esejích p. de Montaigne jsem nebyl nikdy formálně školen. Avšak i z pouhého samočtení jsem si dovodil, že se jedná o jedny z nejznámějších textů světové literatury vůbec.