14. ledna 2018

Národy a nacionalismus (Arnošt Gellner)

Dnes napíšu o jedné z těch brožurek, které vycházely v době po převratu a ke kterým se porůznu již čtvrt století vracím.