28. září 2016

Vyprávění (Ursula K. Le Guinová)

Paní manželka obdržela od vydavatele a překladatele p. Němečka (bratra našeho kamaráda) autorský výtisk druhé knihy jeho nového vydavatelství za to, že provedla korekturu textu. Mám z toho velkou radost, že jsme se podíleli alespoň malým příspěvkem na vzniku takto krásné věci.


Jméno pí Le Guinové dobře znám, vím že má v žánru fantastiky své fanoušky. Sám jsem ale nejspíš od dosud žádný román nečetl, respektive nedočetl.

Přiznávám pozitivní zaujetí: ale knihu Vyprávění jsem přečetl opravdu s chutí nejen kvůli manželčině zapojení do vzniku publikace. Opět mě u vydavatelství Gnóm! potěšilo krásné provedení věci: tenká knížka malého formátu v papírovém přebalu, opatřená stručným osobním vysvětlením vztahu p. nakladatele a předkladatele k autorce, přehledem literárních děl, na něž se v textu formou citátů odkazuje, vysvětlením několika překladatelských řešení, včetně vysvětlení rozdílů oproti jiným českým překladům dalších románů pí Le Guinové, které též náleží do Hainského cyklu; k dokreslení osobnosti autorky je připojen i přepis jejího krátkého proslovu, který pronesla v roce 2014 při příležitosti udělení ceny za přínos americké literatuře.

Takovéto pečlivé a láskyplné provedení knihy je veliká nádhera.

Samotný text mě potěšil v několika směrech:

- Pochopil jsem, že autorka ho psala už dosti ve stáří, suverénní rukou starého Mistra. Věděla přesně, co chce sdělit, a použila k tomu úsporně jen nezbytně nutné literární prostředky. Na příkladu střetu kultury planety Aka s vyspělejší kulturou mezihvězdného společenství civilizací Ekumen uvažuje o kulturních hodnotách a hlavně o významu knih.

- Velice se mi líbil hlavní motiv knihy, a sice příchod hlavní protagonistky (kterou je pozemšťanka, která přichází na Aku jako pozorovatel, v zastoupení mezihvězdné organizace Ekumen) do ospalého podhorského městečka. Tam se hrdinka setkává s přežívajícími exotickými duchovními a kulturními tradicemi. V poklidném tempu sledujeme vyprávění, jak si kupuje v zašlých krámcích léčivé bylinky, čte staré nápisy na zdech domů, chodí na meditační cvičení vedená místními duchovními učiteli (nazývají se "máz"), kteří jsou hlavním povoláním třeba prodavači v železářství apod. To vše se odehrává pod tlakem totalitní komerční nadvlády všemocné Korporace, což je organizace, která se snaží na planetě Aka dohnat ostatní civilizace a ve jménu tohoto pokroku ničí usilovně všechno, co připomíná staré místní tradice a vzdělanost. Stará moudrost na Ace dost připomíná duchovní nauky východní Asie.

Tato setkání se zašlou nenápadnou exotikou mi silně připomínají podobné motivy například z literatury kolem r. 1900, která se zabývala kouzlem staré Prahy.

- Předpokládám, že hlavní hrdinka Sutty je vhodným nástrojem pro vyjádření myšlenek, k nimž dospěla sama autorka. Sutty systematicky hovoří s pokoutními uchovateli starých tradic a všechno si zapisuje či přímo kopíruje do svého záznamníku.
Je sice škoda, ale není žádným překvapením, sdělila Sutty záznamníku, že prastará, obecně rozšířená kosmologicko-filozoficko-duchovní nauka bude obsahovat i velký díl pověr a často bude plynule přecházet do toho, co si ona v záznamníku označovala jako HBĎ, habaďůra. Velká džungle významů měla i své močály a bažiny a Sutty konečně do některých z nich zapadla. Potkala několik máz, kteří prohlašovali, že disponují esoterickým věděním a božskými silami. Protože se jí všechna podobná tvrzení vždycky jevila jako hrozně nudná, věděla, že si nemůže být jista, co z toho má cenu a co je žvást, a velmi pečlivě nahrála veškeré informace, jež se od těchto máz daly koupit; zabývaly se alchymií, numerologií a doslovným výkladem symbolických textů. Máz jí prodali úryvky textů a útržky metodologie neochotně a za pěkně nehoráznou cenu a nešetřili přitom nabubřelými výstrahami před nebezpečím, jež se v tomto mocném vědění skrývá.
Obzvlášť se jí hnusil ten doslovný výklad. Touto doslovností, fundamentalismem, zrazovala náboženství nejlepší úmysly svých zakladatelů. Takoví kazatelé zjednodušovali myšlenku na frázi, možnost volby nahrazovali poslušností a živoucí slovo proměňovali v mrtvý zákon.
Tato nenávist k doslovnosti mě hodně oslovila.

Knihu mohu doporučit, líbila se mi hezky.

(Info o knize na stránce vydavatelství zde.)

První věta knihy: Když se Sutty v myšlenkách zatoulala na Zemi a byl právě den, vždycky uviděla před očima vesnici.

Poslední věta: Kroky ve vzduchu.


Databáze knih: 100 % (z 1 hodnocení - já:-) )
Goodreads: 77 % (z 3 580 hodnocení)Žádné komentáře:

Okomentovat